"Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

"Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

 
 

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem bużetowym "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

Informator wydawany jest od 2005 r. w związku z udziałem Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w Akcji "Przejrzysta Polska" i realizacją zasady rozliczalności.
 

Podstawa wydania informatora - Zarządzenie Wewnętrzne Nr 22/2005 Starosty Średzkiego z dnia 4 listopada 2005 r.
 

Celem informatora jest umożliwienie mieszkańcom powiatu średzkiego uzyskania informacji o tym jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku.
 

Radni oraz mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać wnioski do budżetu. Wnioski można składać do Zarządu Powiatu Średzkiego w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy (druk wniosku - poniżej).
Wniosek - na którym radni i mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać swoje propozycje do budżetu
- wniosek - do pobrania (plik doc)
Informatory budżetowe:  

Informator budżetowy 2020 rok - do pobrania

Informator budżetowy 2019 rok - do pobrania

Informator budżetowy 2018 rok - do pobrania

Informator budżetowy 2017 rok - do pobrania

Informator budżetowy 2016 rok - do pobrania

Informator budżetowy 2015 rok - do pobrania

Informator budżetowy 2014 rok - do pobrania
 

Informator budżetowy 2013 rok - do pobrania 

Informator budżetowy 2012 rok - do pobrania 

Informator budżetowy 2011 rok - do pobrania 

 
 
UWAGA! Łatwiej będzie można zapoznać się z treścią Informatora 2007, 2008, 2009 gdy plik zostanie najpierw zapisany na dysku Państwa komputera.
 

Informator budżetowy 2007 -
Informator2007.pdf 
 
Informator budżetowy 2006 - Informator2006.pdf
 
Informator budżetowy 2005 - Informator2005.pdf