Dług publiczny

Dług publiczny Powiatu Średzkiego

 
Dług publiczny Powiatu Średzkiego
 • na dzień 31 grudnia 2004 roku - 3.824.532 zł
 • na dzień 31 grudnia 2005 roku - 4.381.544 zł
 • na dzień 31 grudnia 2006 roku - 6.337.756,92 zł
 • na dzień 31 grudnia 2007 roku - 6.968.925,44 zł 
 • na dzień 31 grudnia 2008 roku - 6.574.860,67 zł
 • na dzień 31 grudnia 2009 roku - 8.011.503,04 zł
 • na dzień 31 grudnia 2010 roku - 14.696.906,99 zł
 • na dzień 31 grudnia 2011 roku - 14.806.880,00 zł
 • na dzień 31 grudnia 2012 roku - 15.248.565,00 zł
 • na dzień 31 grudnia 2013 roku - 12.339.751,89 zł
 • na dzień 31 grudnia 2014 roku - 12.326.257,42 zł
 • na dzień 31 grudnia 2015 roku - 11.268.631,18 zł
 • na dzień 31 grudnia 2016 roku - 16.766.976,82 zł
 • na dzień 31 grudnia 2017 roku - 31.999.034,41 zł
 • na dzień 31 grudnia 2018 roku - 29.913.092,00 zł
 • na dzień 31 grudnia 2019 roku – 35.501.955,88 zł